...

کارخانه

اطلاعات تماس

آدرس کارخانه : چهار محال و بختیاری، شهر بلداجی، مدرس، بلوار دولت، خیابان چهارم، طبقه همکف، شرکت صنایع بازرگانی ناری سپهر سپنتا
شماره تلفن تماس : ۳۴۶۴۰۴۷۲ ۳۸ (۹۸+) دورنگار : ۳۴۶۴۰۴۷۰ ۳۸ (۹۸+)
آدرس پست الکترونیک دفتر مرکزی : info@firenss.com

ارتباط با ما

موقعیت ما