...

آبشاری

فشفشه دستی – شمعک جرقه زن
بدون نظر آبشاری
زمان سوزش: ۳۰ ثانیه ارتفاع آبشار: ۲۰ – ۱۵ سانتی متر وزن:  ۵ ± ۲۰ گرم کلاس خطر: G 1.4 فوران جرقه های طلایی رنگ توضیح: قابل استفاده در محیط های باز و بسته طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ادامه مطلب